תנאי תשלום

. מחירי כל המוצרים באתר בש”ח וכוללים מע”מ כחוק.

2. התשלום עבור מוצרים שירכשו באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
3. המוצרים יסופקו ללקוח רק לאחר שהתשלום עבורם הוסדר ונתקבל אישור מחברת האשראי.

4. ניתן לשלם בכרטיס האשראי בתשלום אחד או עד 10 תשלומים, בתשלומים שווים ללא ריבית והצמדה או בקרדיט.
5. לידיעתכם, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים. עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.
6. מובהר בזאת כי ימי המניין לצורך זמן אספקה יחושבו מיום אישור העסקה בחברת האשראי.

אחריות ושירות
1. כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין,
2. האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים – עפ”י החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי האחריות והשירות של כל מוצר.
3. האחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי, פגיעת ברק, השחתות שונות, שריפה, רטיבות או שימוש בלתי סביר במוצר.

אספקת מוצרים
1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת שצוינה בפני נציג השירות. ההובלה תבוצע ללא עלות.
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

3. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, לא כולל שבתות חגים וערבי חג.

ביטול עיסקה

1.ניתן לבטל רכישת המוצר בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר, על-ידי משלוח הודעת ביטול בכתב למחלקת שירות לקוחות באמצעות פקס מס’ 7328884- 03 , או באמצעות דואר אלקטרוני info@batzir.co.il ובלבד שהמוצר יוחזר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר לאחר המועד האמור לעיל .

2. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר, או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו במודעת המוצר או באישור העסקה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול. בכל מקרה אחר, ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר (המחיר בתוספת מע”מ ודמי משלוח).
3. אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, או המזמין החליט להחליף את המוצר באחר חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה (או למחסני הספק) על המזמין ,כשהוא נתון באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר