תקנון אתר בציר חוויה של טעמים

מבוא 1. האתר בציר חווה של טעמים משמש בין היתר כקניון אלקטרוני להזמנת/רכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין. 3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו … Read More